Detail subyek
NoJudulPenulisPenerbitTahun TerbitNo PanggilLokasi
1Banking Cards Syariah : Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih Abdul Wahab Ibrahim Abu SulaimanRajaGrafindo Persada20062x6.3 SUL bPerpustakaan
2Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank SyariahMuhammadUII Press20012X6.3 MUH tPerpustakaan
3Al Qur\'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil ( Rak No : 75 )M. Umer ChapraDana Bhakti Prima Yasa19972X6.3 CHA aPerpustakaan
4Al Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan PendapatanZiauddin AhmadDana Bhakti Prima Yasa19982X6.3 AHM aPerpustakaan
5Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)M. Ali HasanRajagrafindo Persada20032X6.3 HAS bPerpustakaan
6Syariat Islam Yes Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta Dalam Amandemen UUD 1945 A. Syafii MaarifParamadina20012X6.3 MAA sPerpustakaan
7Etos Kerja Pribadi Muslim Toto TasmaraDana Bhakti Wakaf19952X6.3 TAS ePerpustakaan
8Fiqih Finansial; Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi BerkahAbdullah Lam bin IbrahimERA INTERMEDIA20052X6.3 IBR fPerpustakaan
9Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan IslamM. Umer ChapraGema Insani Press20012X6.3 CHA mPerpustakaan
10Pemberdayaan Umat Berbasis MasjidSyahidinAlfabeta20032x6.3 SYA pPerpustakaan
11Mendidik Anak Menuju TaklifMohammad Fauzil AdhimUmmahat19962x6.3 ADH mPerpustakaan
12Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid IISyafruddin PrawiranegaraHaji Masagung19882X6.3 PRA ePerpustakaan
13Kegiatan Ekonomi dalam IslamMuhammad Nejatullah SiddiqiSinar Grafika19962X6.3 SID kPerpustakaan
14Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum IslamM. Nejatullah SiddiqiDana Bhakti Wakaf19962X6.3 SID kPerpustakaan
15Teori Dan Praktek Ekonomi IslamM. Abdul MananDana Bhakti Prima Yasa19972X6.3 MAN tPerpustakaan
16Ekonomi Islam: Suatu Kajian KontemporerAdiwarman Aswar KarimGema Insani Press20012X6.3 KAR ePerpustakaan
17Norma dan Etika Ekonomi IslamYusuf QardhawiGema Insani Press19972X6.3 QAR nPerpustakaan
18Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4Afzalur RahmanDana Bhakti Wakaf19952X6.3 RAH dPerpustakaan
19Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3Afzalur RahmanDana Bhakti Prima Yasa20022X6.3 RAH dPerpustakaan
20Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1Afzalur RahmanDana Bhakti Wakaf19952X6.3 RAH dPerpustakaan
21Sistem Ekonomi IslamFaruq An- NababanUII Press20022X6.3 NAB sPerpustakaan
22Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2Afzalur RahmanDana Bhakti Wakaf19952X6.3 RAH dPerpustakaan
23Bank Islam dan Bunga: Studi kritis dan inteprerasi kontemporer tentang riba dan bungaAbdullah SaeedPustaka Pelajar20042X6.3 SAE bPerpustakaan
24Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan AncamanM. Syafi'i AntonioEkonisia20032X6.3 ANT bPerpustakaan
25Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi IslamHulwatiUII Press20012X6.3 HUL tPerpustakaan
26Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan ProsepekZainul ArifinAlvabet19992X6.3 ARI mPerpustakaan
27Apa dan Bagaimana Bank Islam H. Karnaen A. PerwataarmadjaDana Bhakti Prima Yasa19992X6.3 PER aPerpustakaan
28Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait: BMI dan Takaful di IndonesiaWarkum SumitroRajagrafindo Persada20022X6.3 SUM aPerpustakaan
29Islam dan Transformasi Sosial-EkonomiM. Dawam RahardjoLSAF19992X6.3 RAH iPerpustakaan
30Asuransi dalam IslamMohammad MuslehuddinBumi Aksara19972x6.3 MUS aPerpustakaan
31Manajemen Bank Syari'ahMuhammadUPP AMP YKPN[s.n2X6.3 Muh mPerpustakaan
32Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)M. Abdul MananIntermasa19922X6.3 MAN ePerpustakaan
33Menggagas Bisnis IslamiM. I. YusantoGema Insani Press20022X6.3 YUS mPerpustakaan
34Konsepsi Ekonomi Ibnu TaimiyahAA. IslahiBina Ilmu19972X6.3 ISL kPerpustakaan
35Islam dan Pembangunan EkonomiM. Umer ChapraGema Insani Press20002X6.3 CHA iPerpustakaan
36Berbagai Aspek Ekonomi IslamAchmad Ramzy TadjoedinTiara Wacana19922X6.3 TAD bPerpustakaan
37Islam dan Tantangan EkonomiM. Umer ChapraGema Insani Press20002X6.3 CHA iPerpustakaan
38Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi IslamMuhammadBPFE20042X6.3 MUH ePerpustakaan
39Sejarah Pemikiran Ekonomi IslamAdiwarman Azwar KarimThe International Institute of Islamic Thought20022X6.3 KAR sPerpustakaan
40Kebijakan Ekonomi Umar bin KhaththabQuth Ibrahim MuhammadPustaka Azzam20022X6.3 MUH kPerpustakaan
41Sistem Perbankan dalam IslamMohammad MuslehuddinRineka Cipta19942X6.3 MUS sPerpustakaan
42Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)Monzer KahfPustaka Pelajar19952X6.3 KAH ePerpustakaan
43GBEI: Garis-garis Besar Ekonomi IslamMahmud Abu SaudGema Insani Press19962X6.3 SAU gPerpustakaan
44Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah dalam PendidikanM. T. ArifinDunia Pustaka Jaya19872X6.3 ARI gPerpustakaan
45Berwirausaha Menurut Rasulullah MA'ruf AbdullahAswaja Presindo20152x6.3 ABD bKeguruan dan Ilmu Pendidikan
46Sejarah Pemikiran Ekonomi IslamAdiwarman A. KarimRajagrafindo Persada20042X6.3 KAR sPerpustakaan
47Mata Uang Islami : Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami Ahmad HasanRajaGrafindo Persada20052x6.3 HAS mPerpustakaan
48Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif IslamHaris Faulidi AsnawiMagistra Insania Press20042X6.3 ASN tPerpustakaan
49Bank Syari'ah : Problem dan Prospek Perkembangan di IndonesiaMuhammadGraha Ilmu20052X6.3 MUH bPerpustakaan
50Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah : Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi ModernMuhammadBPFE20052X6.3 MUH kPerpustakaan
51Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian kontemporer)Sasli RaisUI Press20052x6.3 RAI pPerpustakaan
52Kebijakan Ekonomi dalam IslamJusmalianiKreasi Wacana20052x6.3 KEB kPerpustakaan
53Dasar-dasar Keuangan Islami MuhammadEkonisia20042X6.3 MUH dPerpustakaan
54Teori Ekonomi Dalam IslamMasyhuriKreasi Wacana20052X6.3 MAS tPerpustakaan
55Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan KonvensionalEko SuprayitnoGraha Ilmu20052X6.3 SUP ePerpustakaan
56Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari\'ah ( Rak No : 81 )WirosoGrasindo20052X6.3 WIR pPerpustakaan
57Undang-undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syari\'ah (Rak No.: 82)Priyonggo SusenoUII PRESS20042X6.3 SUS uPerpustakaan
58Bank Syari\'ah : Problem dan prospek perkembangan di Indonesia (Rak No.: 78)MuhammadGraha Ilmu20052X6.3 MUH bPerpustakaan
59Islamic Banking : Fiqh and Financial AnalysisAdiwarman A. KarimRajagrafindo Persada20052X6.3 KAR iPerpustakaan
60Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Mal Wat TamwilAhmad SumiyantoMagistra Insania Press20052X6.3 SUM pPerpustakaan
61Ekonomi Islam : Prinsip dasar dan tujuanAbdullah Abdul Husain At TariqMagistra Insania Press20042X6.3 TAR ePerpustakaan
62Keuangan Publik Islam : Reintrepretasi Zakat dan Pajak, studi kitab Al-Amwal Abu UbaydUgi SuhartoPusat Studi Zakat20042X6.3 SUH kPerpustakaan
63Arah dan Strategi Ekonomi Islam Lukman FauroniMagistra Insania Press20062X6.3 FAU aPerpustakaan
64Bangunan Ekonomi Yang Berkeadilan : Teori, praktek dan realitas Ekonomi IslamM. Roem SyiblyMagistra Insania Press20042X6.3 SYI bPerpustakaan
65Hukum Ekonomi IslamSuhrawardi K. LubisSinar Grafika20042x6.3 LUB hPerpustakaan
66Mengapa Memilih Bank Syariah?Edy WibowoGhalia Indonesia20052X6.3 WIB mPerpustakaan
67Menggagas Ilmu Ekonomi IslamSyed Nawab Haider NaqviPustaka Pelajar20032x6.3 NAQ mPerpustakaan
68Mengenal MLM Syari'ah dari Halal Haram, Kiat Berwirausaha, sampai dengan PengelolaannyaKuswaraQultumMedia20052x6.3 KUS mPerpustakaan
69Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)Warkum SumitroRajagrafindo Persada20042x6.3 SUM aPerpustakaan
70Sistem Moneter IslamM. Umer ChapraGema Insani Press20002x6.3 CHA sPerpustakaan
71Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer ( Rak No : 79 )Mukhtar AlshodiqRenaisan20052x6.3 ALS fPerpustakaan
72Dasar & Strategi Pemasaran Syariah ( Rak No. 79 )Muhammad Azis HakimRenaisan20052x6.3 HAK dPerpustakaan
73Sistem Keuangan & Investasi SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 SIS sPerpustakaan
74Mengatasi Masalah dengan Pegadaian SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 MEN mPerpustakaan
75Sistem Operasional Asuransi SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 SIS sPerpustakaan
76Cara Mudah Memahami Akad-Akad SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 CAR cPerpustakaan
77Investasi Halal di Reksadana SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 INV iPerpustakaan
78Konsep & Implementasi Bank SyariahMuhammad Firdaus NHRenaisan20052X6.3 KON kPerpustakaan
79Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong prospek berkembangnya Ekonomi IslamA. Qodri AzizyPustaka Pelajar20042X6.3 AZI mPerpustakaan
80Manajemen Syariah: sebuah kajian historis dan kontemporerAhmad Ibrahim Abu SinnRajagrafindo Persada20062X6.3 SIN mPerpustakaan
81Lembaga-lembaga Keuangan Umat KontemporerMuhammadUII Press20002X6.3 MUH lPerpustakaan
82Jual Beli MudharabahWirosoUII Press20052X6.3 WIR jPerpustakaan
83Perbankan Syariah Masa DepanIman HilmanSenayan Abadi Publishing20032X6.3 HIL pPerpustakaan
84Pegadaian SyariahMuhammadSalemba Diniyah20032x6.3 MUH pPerpustakaan
85Syariah MarketingHermawan KertajayaMizan Pustaka20062x6.3 KER sPerpustakaan
86Konsep Dasar Obligasi SyariahSofiniyah GhufronRenaisan20052x6.3 GHU kPerpustakaan
87Sistem & Mekanisme Pengawasan SyariahSofiniyah GhufronRenaisan20052x6.3 GHU sPerpustakaan
88Perbankan Syariah : Prinsip, Praktik, Prospek Latifa M. AlqaoudSerambi Ilmu Semesta20052x6.3 ALQ pPerpustakaan
89Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis MuhammadSalemba Diniyah20022X6.3 MUH vPerpustakaan
90Pengantar Ekonomika Mikro Islami M.B. Hendrie AntoEkonisia20032X6.3 ANT pPerpustakaan
91Muhammad Sebagai Seorang Pedagang AfzalurrahmanPenebar Swadaya20002X6.3 AFZ mPerpustakaan
92General Takaful Practice: Technical Approach to Eliminate Gharar (uncertainty), Maisir (gambling), and Riba' (usury) Muhaimin IqbalGema Insani Press20052X6.3 IQB gPerpustakaan
93Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Muhammad MuflihRajaGrafindo Persada20062x6.3 MUF pPerpustakaan
94Asuransi dalam Perspektif Syariah Husain Husain SyahatahAmzah20062X6.3 SYA aPerpustakaan
95Referensi Ekonomi Syariah: ayat-ayat Al- Qur\'an yang berdimensi Ekonomi ( Rak No : 82 )Ahmad IzzanRemaja Rosdakarya20062X6.3 IZZ rPerpustakaan
96Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2Afzalur RahmanDana Bakti Prima Yasa20022X6.3 Rah dHukum
97Ekonomi Islam Suatu Kajian KontemporerAdiwarman A. KarimGema Insani Press20012X6.3 Kar eHukum
98Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan IlustrasiHeri SudarsonoEkonisia20072x6.3 SUD bPerpustakaan
99Teori Mikroekonomi : Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi KonvensionalNur Rianto Al ArifKencana20102X6.3 Ari tAgama Islam
100Analisis Kritis Ekonomi Politik IndonesiaDidik J. RachbiniPustaka Pelajar20032X6.3 Rac aAgama Islam
101Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan PraktikFrank E. VogelNusamedia2X6.3 Vog hHukum
102Hukum Ekonomi IslamSuhrawardi K. LubisSinar Grafika20002X6.3 Lub hHukum
103Norma Dan Etika Ekonomi IslamYusuf GardhawiGema Insani19972X6.3 Gar nAgama Islam
104Lembaga Ekonomi SyariahMuhammadGraha Ilmu20072X6.3 Muh lAgama Islam
105Wacana Baru Manajemen Dan Ekonomi Islam Muhammad MuslehuddinIRCiSoD20042X6.3 Mus wAgama Islam
106Prinsip Prinsip Ekonomi Islam MuhammadGraha Ilmu20072X6.3 Muh pAgama Islam
107Hukum Ekonomi IslamSuhrawardi K. LubisSinar Grafika20002X6.3 Lub hAgama Islam
108Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam MuhammadBPFE20042X6.3 Muh eAgama Islam
109Doktrin Ekonomi Islam - Jilid 4Afzalur RahmanDana Bhakti wakaf19952X6.3 Rah dAgama Islam
110Doktrin Ekonomi Islam - Jilid 3Afzalur RahmanDana Bhakti wakaf20022x6.3 Rah dAgama Islam
111Doktrin Ekonomi Islam - Jilid 2Afzalur RahmanDana Bhakti wakaf19952x6.3 Rah dAgama Islam
112Doktrin Ekonomi Islam - Jilid 1Afzalur RahmanDana Bhakti Wakaf19952X6.3 Rah dAgama Islam
113Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Adiwarman Azwar KarimMagistra Insania Press20042X6.3 BAN bAgama Islam
114Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi SyariahZaidah KusumawatiMagistra Insania Press20052X6.3 Kus mAgama Islam
115Ekonomi Islam Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamRajawali Pers20082X6.3 Isl eAgama Islam
116Etika Islam dalam BerbisnisNashruddin BaidanPustaka Pelajar20142X6.3 BAI eAgama Islam
117Wirausaha Berbasis SyariahMa'ruf AbdullahCV Aswaja Pressindo20132x6.3 Abd wKeguruan dan Ilmu Pendidikan
118Ekonomi IslamAkhmad MujahidinRajagrafindo Persada20072X6.3 MUJ ePerpustakaan
119Asas-asas Ekonomi IslamM. SholahuddinRajagrafindo Persada20072X6.3 SHO aPerpustakaan
120Ekonomi IslamPusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam IndonesiaRajagrafindo Persada20082X6.3 IND ePerpustakaan
121Ekonomi Mikro IslamiAdiwarman A. KarimRajagrafindo Persada20072X6.3 KAR ePerpustakaan
122Akad & Produk Bank SyariahAscaryaRajagrafindo Persada20072x6.3 ASC aPerpustakaan
123Ekonomi Makro IslamiAdiwarman A. KarimRajagrafindo Persada20072X6.3 KAR ePerpustakaan
124Bank Islam dan BungaAbdullah SaeedPustaka Pelajar20082X6.3 SAE bAgama Islam
125Akuntansi SyariahMuhammadUPP STIM YKPN20132X6.3 MUH aPerpustakaan
126Bisnis Berbasis Syariah ( Rak No :74 )JusmalianiBumi Aksara20082X6.3 JUS bPerpustakaan
127Corporate Governance: Lembaga Keuangan SyariahM. Umer ChapraBumi Aksara20082X6.3 CHA cPerpustakaan
128Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah Tariqullah KhanBumi Aksara20082X6.3 KHA mPerpustakaan
129Undang-undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008) IndonesiaSinar Grafika20082X6.3 IND uPerpustakaan
130Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (UU RI No. 19 Tahun 2008) dilengkapi dengan peraturan Bank Indonesia No.: 10/11/PBI/2008, No.: 9/3/PBI/2007, No.: 7/16/PBI/2005, No.: 7/19/PBI/2005, Surat edaran Bank Indonesia No.: 9/8/2007 Tanggal 20 Maret 2007Redaksi Sinar GrafikaSinar Grafika20082X6.3 GRA uPerpustakaan
131Ekonomi Sufistik : Adil dan MembahagiakanMuhammad Gunawan Mizan Pustaka20072x6.3 GUN ePerpustakaan
132BMT Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk pemilik, pengelola dan pemerhati Baitul Maal wat Tamwiil dalam format koperasiAhmad SumiyantoISES20082x6.3 SUM bPerpustakaan
133Islamic Economics : Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi SOLUSIVethzal RivaiBumi Aksara20092x6.3 RIV iPerpustakaan
134Regulasi dan Pengawasan Bank SyariahM. Umer ChapraPT Bumi Aksara20082X6.3 CHA rPerpustakaan
135Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan AgamaAbdul MananKENCANA PRENADA MEDIA GROUP20122X6.3 MAN hEkonomi dan Bisnis
136Wakaf & Pemberdayaan UmatWakaf...Sinar Grafika20102x6.3 WAK wPerpustakaan
137Bagi Hasil : Konsep dan AnalisisTarsidinLembaga Penerbit FE UI20102X6.3 TAR bPerpustakaan
138Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas EkonomiRozalindaRajawali Pers20142X6.3 ROZ eAgama Islam
139Etika Bisnis dalam IslamIka Yunia FauziaKencana20132X6.3 FAU eAgama Islam
140Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum NasionalZubairi HasanRajawali Pers20092x6.3 Has uPerpustakaan
141BMT Praktik dan KasusWidiyanto bin Mislan CokrohadisumartoRajaGrafindo Persada20162X6.3 COK bPerpustakaan
142Manajemen Dana Bank SyariahMuhamadRajawali Pers20142X6.3 MUH mPerpustakaan
143Ekonomi IslamPusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi IslamRajawali Pers20142x6.3 ISL ePerpustakaan
144Akad dan Produk Bank SyariahAscaryaRajawali Pers20132x6.3 ASC aPerpustakaan
145Dekonstruksi SyariahAbdullah Ahmed An NaimLKIS20122X6.3 NAI dPerpustakaan
146Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar - Ed. RevisiAkhmad MujahidinRajawali Pers20132x6.3 MUJ ePerpustakaan
147Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Analisis Komparatif TerpilihMohamed Aslam HaneefRajawali Pers20102x6.3 HAN pPerpustakaan
148Ekonomi Mikro Islami Edisi 5Adiwarman A. KarimRajawali Pers20142x6.3 KAR ePerpustakaan
149Ekonomi Makro Edisi ketigaAdiwarman A. KarimRajawali Pers20142x6.3 KAR ePerpustakaan
150Menggagas Ilmu Ekonomi IslamSyed Nawab Haider NaqviPustaka Pelajar20032x6.3 Naq mHukum
151Islam untuk Disiplin Ilmu EkonomiDepartemen Agama RIDepartemen Agama RI20002x6.3 RI iHukum
152Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah di IndonesiaGemala DewiKencana Prenada Media Group20062x6.3 Dew aHukum
153Bank SyariahMuhammad Syafi"i AntonioGema Insani20022x6.3 Ant bHukum
154Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Adiwarman A. KarimRajaGrafindo Persada20072X6.3 Kar bHukum
155Ekonomi Makro IslamNurul HudaKencana Prenada Media Group20082x6.3 Hud eHukum
156Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi IslamMuhamadEkonisia20032x6.3 Muh mHukum
157Ekonomi Mikro IslamiAdimarwan KarimPT. Rajagrafindo Persada20072x6.3 Kar eHukum
158Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3Afzalur RahmanPT.Dana Bakti Prima Yasa2X6.3 Rah dHukum
159Konsep Ekonomi Islam Suatu PengantarHeri SudarsonoEkonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII20022X6.3 Sud kHukum
160Hukum Ekonomi Islam Suhrawardi K.LubisSinar Grafika20042X6.3 K.L hHukum
161AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIASRI NURHAYATISalemba Empat20132x6.3 NUR aAgama Islam
162Akuntansi Perbankan SyariahRizal YayaSalemba Empat20132x6.3 Yay aAgama Islam
163Kapita Selekta Ekonomi Islam KontemporerAbdul AzizAlfabeta20102x6.3 Azi kAgama Islam
164Sistem Ekonomi Islam Prinsip DasarMuhammad Sharif ChaudhryKencana Prenada Media Group20122x6.3 Cha sAgama Islam
165Menggagas Ilmu Ekonomi IslamSyed Nawab Haider NaqviPUSTAKA PELAJAR20032x6.3 Naq mAgama Islam
166Manajemen Bisnis Syari'ahAli HasanPustaka Pelajar20092x6.3 Has mAgama Islam
167Pengenalan Eksklusif Ekonomi IslamMustafa Edwin NasutionKencana Prenada Media Group20102x6.3 PEN pAgama Islam
168Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah Dalam Wacana Fiqih Dan Praktik Ekonomi ModernMuhammadBPFE20052X6.3 Muh kHukum
169Fatwa-Fatwa Jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar TerkemukaSyaikh Ahmad Bin Abdurrazzaq ad DuwaisyPustaka Imam asy Syafii20042X6.3 Duw fAgama Islam
170Waralaba SyariahDarmawan Budi SusenoCakrawala20082X6.3 Sus wAgama Islam
171Al quran Menuju Sistem Moneter Yang AdilUmer ChapraDana Bhakti Prima Yasa19972X6.3 Cha aAgama Islam
172Etika Bisnis dalam Islam Mustaq AhmadPustaka al Kautsar20012X6.3 Ahm eAgama Islam
173Islam Dan Pembangunan EkonomiUmer ChapraGema Insani Press20002X6.3 Cha iAgama Islam
174Islam dan Tantangan EkonomiUmer ChapraGema Insani Press20002X6.3 Cha iAgama Islam
175Etika Bisnis Dalam Perspektif IslamSofyan S. HarahapSalemba Empat20112X6.3 Har eAgama Islam
176Menjawab Keraguan Berekonomi SyariahTim Penulis MSI UIIMSI UII Bekerjasama Dengan Penerbit Safiria Insania Press20082X6.3 TIM mAgama Islam
177Etika Bisnis Dalam IslamFaisal BadroenKencana20072X6.3 Bad eAgama Islam
178Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan IslamM. Umer ChapraGema Insani Press20012x6.3 Cha mAgama Islam
179Islamic Economics (Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI)Veithzal RivaiBumi Aksara20092X6.3 Riv iEkonomi dan Bisnis
180Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh MuamalahMardaniPrenadamedia Group20122X6.3 MAR fPerpustakaan
181Pengantar Keuangan IslamZamir IqbalPrenada Media20152X6.3 IQB pPerpustakaan
182Ekonomi IslamRozalindaRajaGrafindo Persada20162X6.3 ROZ ePerpustakaan
183Hadis EkonomiIdriPrenadamedia Group20162X6.3 IDR hPerpustakaan
184Hukum Ekonomi SyariahAbdul MananKencana20162X6.3 MAN hPerpustakaan
185Dekonstruksi Syariah II: Kriik Konsep Penjelajah LainAbdullah Ahmed An NaimLKiS20122x6.3 NAI dPerpustakaan
186Ekonomi IslamP3EI Ekonomi..RajaGrafindo Persada20152X6.3 EKO ePerpustakaan