Detail subyek
NoJudulPenulisPenerbitTahun TerbitNo PanggilLokasi
1Peranan Ummat Islam Dalam Pembentukan Dan Pembangunan Negara Berdasarkan Pancasila & UUD'45DjauharuddinAngkasa19822X6 DJA pPerpustakaan
2Muhammadiyah Dan Undang-Undang PendidikanLukman HarunPustaka Panjimas19902X6 HAR mPerpustakaan
3Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme Dan DemokrasiRobert W. HefnerLKIS20002X6 HEF iPerpustakaan
4Islam, Pancasila dan Asas TunggalDeliar NoerYay. Perkhidmatan19832X6 NOE iPerpustakaan
5Pelajaran Bahasa Arab untuk Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Tingkat Lanjutan (Advance) Jilid 2Team Penyusun Textbook BahasaDEPAG.19802X6 BAH pPerpustakaan
6Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik IslamAbdelwahab El AffendiLKIS20012X6 AFF mPerpustakaan
7Latar Belakang Ummat Islam Menerima Pancasila Sebagai Asas Tunggal (Sebuah Kajian Informatif Pandangan NU-Muhammadiyah)HM. Shaleh HarunAquarius00002X6 HAR lPerpustakaan
8Cakrawala IslamAmien RaisMizan19992X6 RAI cPerpustakaan
9Al Qur\'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa (Rak No.: 75)Dadang HawariDana Bhakti Prima Yasa19972X6 HAW aPerpustakaan
10Produksi Dalam Islam Rustam EffendiMSI UII20032X6 EFF pPerpustakaan
11Kepemimpinan dan KeorganisasianImam MoedjionoUII Press20022X6 MOE kPerpustakaan
12Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi UmatMusa Asy'arieLESFI19972X6 ASY iPerpustakaan
13Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan SosiologiAkbar S. AhmedErlangga19922X6 AHM cPerpustakaan
14Al Qur\'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa ( Rak No : 75 )Dadang HawariDana Bhakti Prima Yasa19962X6 HAW aPerpustakaan
15Sistem Pemerintahan Islam Abdul Qadim ZallumAL-Izzah20022X6 ZAL sPerpustakaan
16Sejarah Kebudayaan Islam ( Rak No : 72 )A. HasjmyBulan Bintang19952X6 HAS sPerpustakaan
17Syari'at Islam: Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial Sebagai Studi Perbandingan Samih 'Athif Az ZainHusaini19882X6 ZAI sPerpustakaan
18Sosiologi Agama D. HendropuspitoKanisius19862X6 HEN sPerpustakaan
19Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society Muhammad A. S. HikamErlangga20002X6 HIK iPerpustakaan
20Islam dan Orientalisme Sebuah Kajian AnalitikMaryam JamilahRajagrafindo Persada19972X6 JAM iPerpustakaan
21Tafsir Ayat-ayat sosial Budaya [ Tafsir Maudhu'i terhadap ayat ayat Al quran yang berkaitan dengan budaya, sejarah, Bahasa, dan sastra]Dadang rusmanaCV Pustaka Setia20142x6 RUS tKeguruan dan Ilmu Pendidikan
22Islam dan PancasilaM. Thahier DaliToha Putra19852X6 DAL iPerpustakaan
23Muhammadiyah dan PancasilaLukman HarunPustaka Panjimas19862X6 HAR mPerpustakaan
24Pengantar Filsafat IslamA HanafiBulan Bintang19762X6 HAN pPerpustakaan
25Muhammadiyah Millenium IIIAmien RaisPustaka SM19992X6 RAI mPerpustakaan
26Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU Slamet Effendy YusufRajawali19832X6 YUS dPerpustakaan
27Toleransi Beragama dalam IslamSuryan A. JAmarahHidayat19862X6 JAM tPerpustakaan
28Pengantar Menuju Revolusi Ilmu Pengetahuan dalam IslamSahri MuhammadAvicena19812X6 MUH pPerpustakaan
29Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci: Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800 - 1925 Badri YatimLogos Wacana Ilmu19992X6 YAT sPerpustakaan
30Perbandingan MadzhabHamdani Yusufwicaksana19862X6 YUS pPerpustakaan
31Sejarah dan Kebudayaan IslamHassan Ibrahim HassanKota Kembang19892X6 HAS sPerpustakaan
32Islam Meluruskan Pikiran Anti IslamSyauqi Abu KhalilHusaini19862X6 KHA iPerpustakaan
33Administrasi Islam di IndonesiaDeliar NoerRajawali19832X6 NOE aPerpustakaan
34Tamaddun Muslim : Bunga Rampai Kebudayaan MuslimNourouzzaman ShiddiqiBulan Bintang19862X6 SHI tPerpustakaan
35Politik Ekonomi IslamAbdurrahman Al MalikiAl Izzah20012X6 MAL pPerpustakaan
36Agama Etos Kerja dan Perkembangan EkonomiTaufik AbdullahLP3ES[s.n2X6 ABD aPerpustakaan
37Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu Dan Filsafat Tentang Ijtihad, Fiqih Akhlaq, Bidang-Bidang Kebudayaan, Masyarakat NegaraSidi GazalbaBulan Bintang19782X6 GAZ aPerpustakaan
38Islam: Pembangunan Politik Dan Politik PembangunanRidwan SaidiPustaka Panjimas19832X6 SAI iPerpustakaan
39Problemati Harta dan Zakat ( Rak No ; 79 )Djamaluddin Ahmad Al BunyYay. Pendidikan Al Qur'an19752X6 BUN pPerpustakaan
40An Anthology of Islamic Studies volume II :Howard M. FederspielMcGill Institute of Islamic Studies19962X6 FED aPerpustakaan
41Bank Islam Muhammad Nejatullah SiddiqiPustaka Salman19842X6 SID bPerpustakaan
42Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa KiniMuhammad Abdullah Al ArabiSastra Hudaya19792X6 ARA ePerpustakaan
43Konsepsi Pembudayaan Manusia Dalam Islam K. Burhanudin Wahid KeyGhalia19782X6 KEY kPerpustakaan
44Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara Osman RalibyBulan Bintang19782X6 RAL iPerpustakaan
45Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Masyarakat Madani ( Rak No : 73 )Syaikh Muhammad AbduhRajaGrafindo Persada20052x6 ABD iPerpustakaan
46La Tahzan : Jangan Bersedih'Aidh Al QarniQisthi Press20042x6 QAR lPerpustakaan
47Sosiologi Perspektif IslamIshomuddinUMM Press20052X6 ISH sPerpustakaan
48Menyingkap Tabir OrientalismeH.A. Mannan BuchariAmzah20062x6 BUC mPerpustakaan
49Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 1John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
50Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 3John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
51Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 6John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
52Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 5John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
53Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 4John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
54Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 2John L. EspositoMizan20022x6 ESP ePerpustakaan
55Etos Kerja IslamiAhmad Janan AsifudinMuhammadiyah University Press20042x6 ASI ePerpustakaan
56Asuransi Dalam Perspektif SyariahHusain Husain SyahatahAmzah20062X6 Sya aHukum
57Islam dan Pembangunan EkonomiUmer ChapraGema Insani Press20002X6 Cha iHukum
58Arkeologi Islam Nusantara Uka TjandrasasmitaGramedia20092x6 TJA aPerpustakaan
59Islamic Business for EnterpreneurshipFauzi FauzanMoslem Leaning20062X6 FAU iPerpustakaan
60Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: KOntribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai PesantrenZubaediPUSTAKA PELAJAR20072X6 ZUB pPerpustakaan
61gadai syariah Di Indonesia: KOnsep, Implementasi, dan InstitusionalisasiAbdul Ghofur AnshoriGADJAH MADA UNIVERSITY PRESS20052X6 ANS gPerpustakaan
62Marketing Muhammad: Strategi Andal dan Jitu Praktik Bisnis Nabi Muhammad SAWThorik GunaraMADANI PRIMA20072X6 GUN mPerpustakaan
63Fikih KesehatanAhsin W. AlhafidzAMZAH20102X6 ALH fPerpustakaan
64Berani Kaya, Berani Takwa: 15 Ways to Increase Your Earnings from the Quran and SunnahAnif SirsaebaREPUBLIKA20072X6 SIR bPerpustakaan
65Lembaga Ekonomi Syari'ahMuhammadGRAHA ILMU20072X6 MUH lPerpustakaan
66Rahasia Bisnis Rasulullah: 12 rahasia Besar Kepemimpinan Rasulullah Dalam Membangun Megabisnis yang selalu Untung Sepanjang SejarahLaode KamaluddinWISATA RUHANI - AZZAM - TRUSTSCHOOL20082X6 KAM rPerpustakaan
67Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan SyariahMakhalul IlmiUII PRESS20022X6 ILM tPerpustakaan
68Pranata Sosial dalam IslamImam Mawardi Az.P3SI UMM20122X6 PRA pPerpustakaan
69Pranata Sosial Dalam IslamImam MawardiP3SI UMMagelang20122X6 PRA pFikes
70Perbankan Syariah Prinsip Praktik Dan ProspekMervyn K .LevisSerambi20072X6 .Le pHukum
71Mengapa Memilih Bank SyariahEdi WibowoGhalia Indonesia20052X6 Wib mHukum
72Menggagas Bisnis IslamMuhammad Ismail YusantoGema Insani Press20022x6 Yus mHukum
73Norma dan Etika Ekonomi IslamYusuf QardhawiGema Insani Press19972x6 Qar nHukum
74Hukum Perbankan Syariah di IndonesiaBurhanuddin SusantoUII Press 20082x6 Sus hHukum
75Pengelolaan Harta Trust dan WakafYulia QamariyantiPT. Citra Aditya Bakti20042x6 Qam pHukum
76Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan IndonesiaSutan Remy SjahdeiniPustaka Utama Grafiti20072X6 Sja pHukum
77Islam Dan PembangunanJohn L. EspositoRineka Cipta19902x6 Esp iAgama Islam
78Dialog Agama dan KebangsanAhmad Syafi'i MufidZikrul Hakim20012x6 Muf dAgama Islam
79Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di IndonesiaMuhammadGraha Ilmu20052X6 Muh bHukum
80Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan InstitusionalisasiAbdul Ghofur AnshoriGadjah Mada University Press20062X6 Ans gHukum
81Perkembangan Pemikiran Ulama Dalam Penerimaan KB Di Indonesia (1)Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional Biro Penerangan Dan Motivasi19882X6 pHukum
82Perkembangan Pemikiran Ulama Dalam Penerimaan KB Di Indonesia (2)Badan Koordinasi Keluarga berencana Nasional Biro Penerangan Dan Motivasi19882X6 pHukum
83Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Bagi Uzstaz Di Pesantren Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama Bekerjasama Dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional19872X6 pHukum
84Kependudukan Di Lingkungan Pesantren Bacaan Untuk SantriLembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama Bekerjasama Dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional19872X6 kHukum
85Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al quran dan Hadits Rohiman NotowidagdoRaja Grafindo20022X6 Not iAgama Islam
86Bunga Rampai: Budaya, Sosial, dan KeislamanMuhammadAr-Ruzz Media20162X6 MUH bPerpustakaan