Detail subyek
NoJudulPenulisPenerbitTahun TerbitNo PanggilLokasi
1Pemikiran Sufisme di BAwah Bayang-bayang FatamorganaAbdurrahman Abdul KhaliqAmzah20002X5.2 KHA pPerpustakaan
2Tasauf ModernHamkaPustaka Panjimas20012X5.2 HAM tPerpustakaan
3Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi ( Rak No : 65 )Hasyim MuhammadPustaka Pelajar20022X5.2 MUH dPerpustakaan
4Tasauf: Perkembangan dan Pemurniannya ( Rak No : 70 )HamkaPustaka Panjimas19832X5.2 HAM tPerpustakaan
5Tashawuf dan Aliran Kebatinan: Perbandingan Antara Aspek-aspek Mistikisme Islam ...RomdonLESFI19932X5.2 ROM tPerpustakaan
6Tasawuf: Pluralisme dan Pemurtadan ( Rak No : 66 )Hartono Ahmad JaizPustaka Al Kautsar20012X5.2 JAI tPerpustakaan
7Tasawuf di Mata Kaum SufiWilliam C. ChittickMizan20022X5.2 CHI tPerpustakaan
8Tasawuf dan Perkembangannya dalam IslamSimuhRajagrafindo Persada20022X5.2 SIM tPerpustakaan
9Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-karya HamzahAbdul Hadi Wiji MuthariParamadina20012X5.2 MUT tPerpustakaan
10Tasawuf dan KrisisSimuhPustaka Pelajar20012X5.2 TAS tPerpustakaan
11Tasawuf antara Agama dan Filsafat : sebuah Kritik MetodologisIbrahim HilalPustaka Hidayah20022X5.2 HIL tPerpustakaan
12Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-SufismeH. A. Rivai SiregarRajagrafindo Persada20002X5.2 SIR tPerpustakaan
13The Heart of SufismeHazrat Inayat KhanRemaja Rosdakarya20022X5.2 KHA tPerpustakaan
14Kamus TasawufM. SolihinRemaja Rosdakarya20022x5.2 SOL kPerpustakaan
15Tasawuf PositifSudirman TebbaKencana20032x5.2 TEB tPerpustakaan
16Apakah Wali itu Ada?H. Asep Usman IsmailRajagrafindo Persada20052x5.2 ISM aPerpustakaan
17Kepribadian dalam Psikologi IslamH. Abdul MujibRajagrafindo Persada20062X5.2 MUJ kPerpustakaan
18La Tahzan for MuslimahSalma ShulhaDAR! Mizan20082X5.2 SHU lPerpustakaan
19Tasawuf Pandawa: Puntadewa, werkudara, Arjuna, Nakula, dan SadewaMuhammad Zaairul HaqPustaka Pelajar20102x5.2 HAQ tPerpustakaan
20Tasawuf Dan KrisisSimuhPustaka Pelajar20012X5.2 TAS tHukum
21Tasauf Perkembngan dan PerrrmurniannyaDR.HamkaYayasan Nurul Islam2X5.2 DR. tHukum
22Memahami Dunia Tasauf Sebuha PengantarTotok JumantoroFakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Magelang20012X5.2 Jum mAgama Islam
23Tasawuf dan KrisisSimuhPusataka Pelajar20012X5.2 TAS tAgama Islam
24Membalikkan Jarum Hati (Revolusi Rohani)Syahrin HarahapPrenada Media20042X5.2 Har mAgama Islam
25Imajinasi Kreatif Sufisme Ibn'arabiHenri CorbinLKiS Yogyakarta20022x5.2 COR iPerpustakaan
26Akhlak Tasawuf dan Karakter MuliaAbuddin NataRajawali Pers20152X5.2 NAT aPerpustakaan
27Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat WahidiyahSokhi HudaLKiS20082X5.2 HUD tPerpustakaan
28Tasawuf Studies : Pengantar Belajar TasawufSyamsun NiamAr-Ruzz Media20142X5.2 NIA tPerpustakaan