Detail subyek
NoJudulPenulisPenerbitTahun TerbitNo PanggilLokasi
1Al Qur'an dan Panduan Kesehatan MasyarakatR. H. Su'danDana Bhakti Prima Yasa19972X1.1 SU\ aPerpustakaan
2Al Qur\'an, Mukjizat, Karomat, Maunat dan Hukum Evolusi Spiritual (Rak No.: 42)Ace PartadiredjaDana Bhakti Prima Yasa19972X1.1 PAR aPerpustakaan
3Asbabun Nuzul: Studi pendalaman Al Qur\'an (Rak No.: 41)A. Mudjab MahaliRajagrafindo Persada20022x1.1 MAH aPerpustakaan
4Khasiat dan Hikmah Subhanallah (Maha Suci Allah)Kamil SafanHusiani19852X1.1 SAF kPerpustakaan
5Membahas Ilmu-ilmu Al Qur\'an (Rak No.: 40)Subhi As ShalihPustaka Firdaus19962X1.1 SHA mPerpustakaan
6Ulumul Qur\'an : Sebuah pengantar (Rak No.: 41)Abu AnwarAmzah20022X1.1 ANW uPerpustakaan
7Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an: Memburu Pesan Tuhna di Balik Fenomena BudayaAksin WijayaPUSTAKA PELAJAR20092X1.1 WIJ aPerpustakaan
8Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an As-Suyuti JalaluddinGema Insani20092x1.1 JAL sPerpustakaan
9Antropologi Al-Quran Model Dialektika Wahyu dan BudayaAli SodiqinAR-RUZZ MEDIA20082X1.1 SOD aPerpustakaan
10Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'anM. Quraish ShihabLENTERA HATI20022X1.1 SHI tPerpustakaan
11Prinsip dan Dasar Hermeneutika al Qur'an KontemporerMuhammad ShahrureLSAQ Press20082x1.1 SHA pPerpustakaan
12Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 2M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
13Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 3M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
14Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 4M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
15Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 5M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
16Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 6M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
17Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 7M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
18Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 8M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
19Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 9M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
20Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 10M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
21Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 11M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
22Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 12M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
23Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 13M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
24Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran volume 15M. Quraish ShihabLENTERA HATI20022x1.1 SHI tPerpustakaan
25Ulumul Qur'anAhmad Mizantafakur20052x1.1 Miz uAgama Islam
26Ilmu Alqur'an Dan TafsirTeungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqyPustaka Rizki Putra20092x1.1 Ash iAgama Islam
27Ulumul QuranAcep HermawanRemaja Rosdakarya20112x1.1 Her uAgama Islam
28Ulumul Qur'anAcep HermawanPT. Remaja Rosdakarya20112X1.1 HER uAgama Islam
29Antropologi Al-Qur'anBaedhowiLKiS20132X1.1 BAE aPerpustakaan